Lieta C-623/19 P: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 17. septembra spriedums – Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda/Eiropas Komisija (Apelācija – Prasība atcelt tiesību aktu – Lēmums par parāda piedziņu – Izpildraksts – Res judicata spēks – Lēmuma, kas ir izpildes rīkojums LESD 299. panta izpratnē, pieņemšana nolūkā atgūt līgumiskā ceļā piešķirtas dotācijas – Dotāciju nolīgums, kas noslēgts saistībā ar Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (KIP) (2007. līdz 2013. gads)