Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/704 2020 m. gegužės 26 d. kuriuo biocidinių produktų grupei „INSECTICIDES FOR HOME USE“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas (Tekstas svarbus EEE)