Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Y. Bota, predstavljeni 27. septembra 2012$