Opinia rzecznika generalnego Y. Bota przedstawiona w dniu 27 września 2012 r.