/* */

Julkisasiamies Y. Botin ratkaisuehdotus 27.9.2012.#O ja S vastaan Maahanmuuttovirasto ja Maahanmuuttovirasto vastaan L.#Korkeimman hallinto-oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö.#Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla − Direktiivi 2003/86/EY – Oikeus perheenyhdistämiseen – Unionin kansalaiset, jotka ovat pieniä lapsia ja jotka asuvat äitiensä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, kanssa sen jäsenvaltion alueella, jonka kansalaisia lapset ovat − Äitien, joille on myönnetty unionin kansalaisten yksinhuoltajuus, pysyvä oleskeluoikeus kyseisessä jäsenvaltiossa − Perheiden uudelleen muotoutuminen sen jälkeen, kun äidit ovat avioituneet uudelleen kolmansien maiden kansalaisten kanssa ja kun näistä avioliitoista on syntynyt lapsia, jotka myös ovat kolmansien maiden kansalaisia − Unionin kansalaisten kotijäsenvaltiossa tehdyt perheenyhdistämistä koskevat hakemukset − Oleskeluoikeuden epääminen uusilta aviopuolisoilta riittävien tulojen ja varojen puuttumisen perusteella − Oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen − Lasten edun huomioon ottaminen.#Yhdistetyt asiat C-356/11 ja C-357/11. Julkisasiamies Y. Botin ratkaisuehdotus 27.9.2012