Kirjallinen kysymys E-4884/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) komissiolle. Kansalliset sähköiset rekisterit ja niiden yhteenliittäminen