Sag T-84/17: Rettens kendelse af 18. maj 2017 — Consorzio IB Innovation mod Kommissionen