2011/254/EU: Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011 , Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien Saksan, Italian ja Romanian maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2009 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2748)