EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 264/12/KOL, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012 , Norjan asemasta tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion ja virusperäisen verenvuotoseptikemian osalta sekä EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 302/08/KOL kumoamisesta