Kirjallinen kysymys E-000021/11 Mario Borghezio (EFD) komissiolle. EU:n juhlapäivät sisältävästä kirjasta puuttuu joulu