Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 28 päivänä lokakuuta 2010.#Frăsina Bejan vastaan Tudorel Muşat.#Ennakkoratkaisupyyntö: Judecătoria Focşani - Romania.#Työjärjestys - 92 artiklan 1 kohta, 103 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta - Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen - Pakollinen liikennevakuutusjärjestelmä - Vapaaehtoinen vakuutussopimus - Soveltamatta jättäminen.#Asia C-102/10. Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 28 päivänä lokakuuta 2010.