Komission asetus (EU) N:o 714/2010, annettu 9 päivänä elokuuta 2010 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi