Kirjallinen kysymys E-008555/11 Sonia Alfano (ALDE) komissiolle. Porto Empedoclessa sijaitseva kaasun käsittelylaitos ja sääntöjenvastaiset valtiontuet: lisäselvitys kilpailuasioiden pääosaston 17. kesäkuuta 2011 toimittamaan muistioon