Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 272/2011, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011 , Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta