/* */

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.7.2012 Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.7.2012.#Südzucker AG ym. vastaan Hauptzollamt Hamburg-Jonas.#Finanzgericht Hamburgin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.#Maatalous – Vientituki – Viejää koskeva virheellinen merkintä vientitodistuksessa – Kansallinen säännöstö, jossa vientituen saamisen edellytykseksi asetetaan tuen hakijan merkitseminen viejäksi vienti-ilmoitukseen – Vienti-ilmoituksen oikaiseminen tavaroiden luovuttamisen jälkeen.#Yhdistetyt asiat C-608/10, C-10/11 ja C-23/11.