Tuomioistuimen tuomio, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2010 , asiassa E-6/09 – Magasin- og Ukepresseforeningen vastaan EFTAn valvontaviranomainen (Laiminlyöntikanne – Valtiontuki – Voimassa oleva tuki – Tapauksen ottaminen käsiteltäväksi)