Jälki-ilmoitus eurostatin vuonna 2008 myöntämistä avustuksista