komissio v. Italia TITJUR Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 3 päivänä maaliskuuta 2011. # Euroopan komissio vastaan Italian tasavalta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Luonnonvaraisten lintujen suojelu - Direktiivi 79/409/ETY - Luonnonvaraisten lintujen suojelujärjestelmää koskevat poikkeukset. # Asia C-508/09.