Kirjallinen kysymys E-007922/11 Roberta Angelilli (PPE) komissiolle. Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden Life+-ohjelman parhaat käytännöt