MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Esittelijä: Angelika Niebler