Kirjallinen kysymys E-011228/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komissiolle. EU:hun tuotujen polttoaineiden merkitseminen