Kirjallinen kysymys E-005788/11 Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) komissiolle. Turkki rikkonut ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen (1994) 17 artiklaa