Asia T-243/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.5.2010 — Ravensburger v. SMHV — Educa Borras (EDUCA Memory game) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki EDUCA Memory game — Aikaisemmat kansallinen sanamerkki MEMORY ja kansainvälinen sanamerkki MEMORY — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta sekä 74 ja 75 artikla (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta sekä 76 ja 77 artikla))