Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2154 av den 22 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för indirekta clearingarrangemang (Text av betydelse för EES. )$