Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6322 – Carlyle/RAC) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti