ETA:n sekakomitean päätös N:o 303/2019, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen VII (Ammattipätevyyden tunnustaminen) muuttamisesta [2020/321]