Vec C-310/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curte de Apel Bacău (Rumunsko) 29. júna 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței a iní