Cauza C-310/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Bacău (România) la data de 29 iunie 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței și alții