KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE asetuksen (EY) N:o 810/2009 15 artiklan mukaisesta viisuminhaltijoiden matkasairausvakuutuksen käytöstä heidän jäsenvaltioissa oleskelunsa aikana