Abordarea strategică a UE în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2011 referitoare la Conferința mondială pentru radiocomunicații a UIT din 2012 - abordarea strategică a Uniunii Europene (CMR-12)