Η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της παγκόσμιας διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (WRC-12)