Asia T-123/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.3.2012 — Ryanair v. komissio (Valtiontuki — Lentoyhtiölle myönnetty laina, joka voidaan lukea yhtiön omaan pääomaan — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Lentoyhtiön omaisuuserien myynti — Alustavassa tutkintavaiheessa tehty päätös tuen puuttumisesta — Kumoamiskanne — Asiavaltuus — Se, jota asia koskee — Tutkittavaksi ottaminen — Vakavat vaikeudet — Toimivalta — Perusteluvelvollisuus)