Asia T-152/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — Kido v. SMHV — Amberes (SCORPIONEXO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SCORPIONEXO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki ESCORPION — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))