Asia C-236/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Luxemburg) on esittänyt 12.5.2010 — Sophie Jeanjean v. Landsbanki Luxembourg SA, selvitystilassa