Yhdistetyt asiat C-628/10 P ja C-14/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.7.2012 — Valittajina Alliance One International Inc. ja Standard Commercial Tobacco Co. Inc., sekä valittajien vastapuolina ja muina osapuolina Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd ja Euroopan komissio. Valittajana Euroopan komissio sekä valittajan vastapuolina ja muina osapuolina Alliance One International Inc., Standard Commercial Tobacco Co. Inc. ja Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Raakatupakan oston ja ensijalostuksen markkinat Espanjassa — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — EY 81 artiklan rikkominen — Tytäryhtiöiden kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevän toiminnan lukeminen niiden emoyhtiöiden syyksi — Syyttömyysolettama — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu)