Asia C-273/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.12.2010 (Rechtbank Haarlemin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Premis Medical BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (Asetus (EY) N:o 729/2004 — Tavaran ”rollaattori” luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön — Nimike 9021 — Nimike 8716 — Oikaisu — Pätevyys)