Zaak T-394/12: Beroep ingesteld op 28 augustus 2012 — Alfastar Benelux/Raad