Kirjallinen kysymys E-005571/11 Dan Jørgensen (S&D) komissiolle. Komission seurantatoimet: päätöksessä 1/CP.16 oleva, metsäkadon tehokasta hillintää koskeva 68 kohta