Kirjallinen kysymys E-010674/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Koheesiorahaston varojen väärinkäyttö