KOMISSION KERTOMUS KOMISSION KAHDEKSAS VUOSIKERTOMUSEUROOPAN PARLAMENTILLEYLEISKATSAUS UNIONIN ULKOPUOLISTEN MAIDEN EUROOPANUNIONIA VASTAAN KOHDISTAMIIN KAUPAN SUOJATOIMIIN(TILASTOT 31. JOULUKUUTA 2010 ASTI, MUTTA TAPAUKSIA JA TEKSTIÄ KOSKEVAT KOMMENTIT ON PÄIVITETTY MAALISKUUHUN 2011 ASTI)