Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling - Årsrapport 1998