Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling - Årsrapport 1998