Asia C-442/18 P: Valitus, jonka Euroopan keskuspankki on tehnyt 5.7.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-251/15, Espírito Santo Financial (Portugal) v. EKP, 26.4.2018 antamasta tuomiosta