Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/590 av den 24 april 2020 om ändring av beslut (EU) 2019/784 vad gäller en uppdatering av de tekniska villkor som är tillämpliga på frekvensbandet 24,25–27,5 GHz [delgivet med nr C(2020) 2542] (Text av betydelse för EES)