Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 01/02/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6077 - TPG / ASHLAND DISTRIBUTION) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)