Oikaistaan kilpailuilmoitukset COM/AD/01/10 ja COM/AD/02/10, COM/AD/03/10 ja COM/AD/04/10, COM/AD/05/10 ja COM/AD/06/10, COM/AD/07/10 ja COM/AD/08/10, COM/AD/09/10 ja COM/AD/10/10, COM/AD/11/10 ja COM/AD/12/10, COM/AD/13/10 ja COM/AD/14/10, COM/AD/15/10 ja COM/AD/16/10 ( EUVL C 265 A, 30.9.2010 )