ETA:n sekakomitean päätös N:o 1/2016, annettu 5 päivänä helmikuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2017/1284]