Asia T-11/05: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.5.2010 — Wieland-Werke ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kuparisten vesi- ja viemäriputkien ala — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Jatkettu ja monimuotoinen kilpailusääntöjen rikkominen — Nulla poena sine lege -periaate — Ne bis in idem -periaate — Sakot — Todellinen vaikutus markkinoihin — Asianomaisten markkinoiden koko — Rikkomisen kesto — Lieventävät olosuhteet)