PROPCELEX Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 24 март 1994 година относно консултацията и предоставянето на архивни документи, отнасящи се до преговорите за Римските договори, до преговорите за Европейската политическа общност и до Временния комитет за общия пазар и Евратом