Rådets beslut (Gusp) 2019/1944 av den 25 november 2019 om ändring av beslut (Gusp) 2016/1693 om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem